Versión en castellano
Inicio
Concello de Frades
Nº Expte: C01/2014 - Contrato de Subministro de tractor e accesorios
Mércores, 25 Xuño 2014 08:33

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

C01/2014

OBXECTO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRACTOR E ACCESORIOS

TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

92.000 euros (IVE incluído)

PRAZO DE EXECUCIÓN

2 meses a partir da formalización do contrato

GARANTÍA DEFINITIVA

5% do precio de adjudicación, excluído o IVE

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

BOP do xoves 26 de xuño. Consultar aquí.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

15 días a partir do día seguinte á publicación no BOP.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
Nº Expte: C01/2010 - Abastecemento de auga en Céltigos e Vitre
Mércores, 10 Marzo 2010 11:20

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

C02/2010

OBXECTO

CONTRATO DE OBRA “ABASTECEMENTO DE AUGA  EN CÉLTIGOS E VITRE”

TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

Prezo sen IVE: 254.611,21 €

Prezo con IVE: 295.346,00 €

PRAZO DE EXECUCIÓN

6 meses dende replanteo

GARANTÍA DEFINITIVA

5% do precio de adjudicación, excluído o IVE

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

24 de marzo de 2010 (BOP Nº 55)  Consultar BOP

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Ata o  5 de abril  inclusive.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 Espina y Delfín S.L. (Sesión da Xunta de Goberno Local celebrada o día 26 de abril)

Os licitadores que desexen máis información poderán obtela, previa solicitude, no prazo de quince días.

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 Espina y Delfín S.L (Sesión da Xunta de Goberno Local  celebrada o día 26 de maio)

Acta de adxudcación definitiva

 

Prego de Clausulas Administrativas

Corrección de erros
Plano Xeral
Medicións e orzamento

Resumo de Orzamento

 

 

 

 
Nº Expte: C02/2009 - Contrato de Subministración de tractor e accesorios.
Xoves, 05 Novembro 2009 13:20

 

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

 C02/2009

OBXECTO

 Contrato de Subministración de tractor e accesorios 

TRAMITACIÓN

 Procedemento Aberto 

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

 119.457,02 (con IVE)

PRAZO DE EXECUCIÓN

 Dous meses dende a formalización do contrato

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

 Boletín Oficial da Provincia de 4 de novembro de 2009

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

 15 días naturais dende a publicación no BOP 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL  Acordo da Xunta de Goberno Local de 21 de decembro de adxudicación provisional a Empresa TALLERES BARREIRO - Senra (Oroso)
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA  Acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de xaneiro de adxudicación definitiva a Empresa TALLERES BARREIRO - Senra (Oroso)

 

 Prego de Condicións Administrativas Particulares  
 Características Técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« InicioAnterior111112SeguinteFinal »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL