Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante CO1.2018 Camiño das Filgueiras aos Canedos (Mesos) e outros
CO1.2018 Camiño das Filgueiras aos Canedos (Mesos) e outros

21-11-2018. Adxudicación definitiva do contrato. Descargar.

04-10-2018. Acta para dar conta do informe emitido polo contido dos sobres B e apertura de sobres C. Descargar.

01-09-2018. Acta para dar conta do informe emitido polo contido dos Sobres B e Apertura de Sobres C. Descargar.

26-09-2018. Convocatoria Mesa de Contratación. Descargar.

26-09-2018. Acta apertura de Sobres B. Descargar.

19-09-2018. Convocatoria da Mesa de Contratación. Descargar.

19-09-2018. Acta apertura de sobres A. Descargar.

07-09-2018. 1- Proxecto. Descargar.

07/09/2018. 2- Clausulas administrativas. Descargar.