Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante EXPTE CMO 2.2016 - "Instalación de iluminación pública exterior ILE 2016"
EXPTE CMO 2.2016 - "Instalación de iluminación pública exterior ILE 2016"
A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o pasado 7 de outubro de 2016, acordou por unanimidade aprobar a adxudicación das obras por contrato menor "Instalación de iluminación pública exterior ILE 2016" - EXPTE CMO 2.2016. Ver adxudicación.