Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Convocatoria de praza de peón da construción (Actualización 14-2-2017)
Convocatoria de praza de peón da construción (Actualización 14-2-2017)

O Concello de Frades vén de aprobar as bases que rexirán a convocatoria para cubrir un posto de peón da construción, que se poden consultar neste enlace.

Acta de baremación da convocatoria e probas de selección de persoal laboral temporal por concurso/oposición: Peón da Cosntrución. Establécese un prazo de 3 días naturais para formular reclamacións e emendas. Máis información.