Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Adxudicación definitiva CS 4-2017 Recollida e tratamento de lixo
Adxudicación definitiva CS 4-2017 Recollida e tratamento de lixo
A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o pasado xoves 28 de decembro de 2017, acordou por unanimidade aprobar a proposta da Alcaldía de adxudicación definitiva do contrato CS 4-2017 de Recollida e tratamento de lixo. Máis información.