Servizos da Mancomunidade de Municipios de Ordes Imprimir

O concello de Frades oferta os seguintes servizos mancomunados:

  • Programa de prevención de Drogodependencias.
  • Centro de atención a muller C.I.M.
  • Plan de atención temperá.
  • Asesoramento Xurídico.
  • Programa de Animación Sociocultural.