Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Expediente CS 1.2018. Xestión da brigada municipal de prevención e defensa contra incendios
Expediente CS 1.2018. Xestión da brigada municipal de prevención e defensa contra incendios

O obxecto deste contrato é a realización do servizo denominado "Xestión da brigada municipal de prevención e defensa contra incendios". Documentación:

  1. Prego de cláusulas administrativas particulares "Xestión da brigada municipal de prevención e defensa contra incendios". Descargar.
  2. Prescripcións técnicas do contrato de cuadrilla municipal de prevención e defensa contra incendios. Descargar.
  3. Cadro resumo de cláusulas administrativas particulares. Descargar.
  4. Acta de apertura de sobres A y B "Xestión da brigada municipal de prevención e defensa contra incendios". Descargar.
  5. Convocatoria da Mesa de Contratación. Descargar.
  6. Acta apertura de sobres A e B. Descargar.
  7. Aprobación definitiva. Descargar.