Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº Expte: C02/2009 - Contrato de Subministración de tractor e accesorios.
Nº Expte: C02/2009 - Contrato de Subministración de tractor e accesorios.

 

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

 C02/2009

OBXECTO

 Contrato de Subministración de tractor e accesorios 

TRAMITACIÓN

 Procedemento Aberto 

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

 119.457,02 (con IVE)

PRAZO DE EXECUCIÓN

 Dous meses dende a formalización do contrato

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

 Boletín Oficial da Provincia de 4 de novembro de 2009

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

 15 días naturais dende a publicación no BOP 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL  Acordo da Xunta de Goberno Local de 21 de decembro de adxudicación provisional a Empresa TALLERES BARREIRO - Senra (Oroso)
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA  Acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de xaneiro de adxudicación definitiva a Empresa TALLERES BARREIRO - Senra (Oroso)

 

 Prego de Condicións Administrativas Particulares  
 Características Técnicas