Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante DOCUMENTACIÓN: Pliego de condicións administrativas particulares para contrato de subministro. Procedemento negociado
DOCUMENTACIÓN: Pliego de condicións administrativas particulares para contrato de subministro. Procedemento negociado
O Concello de Frades pon a disposición de todos os interesados un Pliego de Condicións Administrativas Particulares para contratos de Subministro (Procedemento Negociado). Trátase dun documento tipo que inclúe tamén dous anexos: modelo de oferta económica e modelo de declaración responsable. Descarga este CONTRATO TIPO.