Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº EXP 03-2016. Plan Marco 2016 - Camiño de Tañoi a Marís
Nº EXP 03-2016. Plan Marco 2016 - Camiño de Tañoi a Marís

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 29 de xullo de 2016, acordou por unanimidade a adxudicación definitiva da obra "Plan Marco 2016 - Camiño de Tañoi a Marís" á empresa COSMALCA SL. Máis información.

 

ACTUALIZACIÓN: Documento de formalización do Contrato de obras expediente CO 3-2016 Camiño de Tañoi a Marís (Abellá) e outros. Tramitación urxente. Máis información.