Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante CREACIÓN E COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN
CREACIÓN E COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN
A Xunta de Goberno Local do Concello de Frades, en sesión ordinaria celebrada o 29-12-2016, aprobou a creación da mesa de contratación permanente e designación da súa composición e réxime xurídico. Así se recolle no BOP de hoxe luns 16 de xaneiro.